κανονισμοί

Αυτοί οι κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργούν με την επωνυμία "Moi Mili" στη διεύθυνση Internet www.moimili.net, καθώς και οι όροι για τη σύναψη και την εφαρμογή των συμβάσεων πώλησης αγαθών με αγοραστές μέσω του καταστήματος. Αυτοί οι κανονισμοί γίνονται μέρος της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

Ανεξάρτητα από τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα, πριν από την παραγγελία, να διαπραγματευτεί όλες τις διατάξεις της σύμβασης με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων όσων τροποποιούν τις διατάξεις των ακόλουθων κανονισμών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς και να απευθύνονται στη διεύθυνση αλληλογραφίας του πωλητή: Moi Mili Klaudia Wcisło με έδρα τη Βαρσοβία, Bronowska Street 7D, 03-995 Warsaw. Σε περίπτωση παραίτησης του αγοραστή από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης μέσω ατομικών διαπραγματεύσεων, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και το εφαρμοστέο δίκαιο.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1.1. Ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί στο www.moimili.net ανήκει στην Klaudia Wcisło που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υπό την εταιρεία Moi Mili Klaudia Wcisło με έδρα τη Βαρσοβία, ulica Bronowska 7D, 03-995 Βαρσοβίας, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Οικονομικής Δραστηριότητας του Υπουργού Οικονομίας με τον αριθμό NIP 9930439924, REGON 146627846, εφεξής καλούμενο "Πωλητή".

1.2. Αποθήκευση δεδομένων:
Τραπεζικός λογαριασμός:
Αλλοτράπεζα 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Αποθήκευση δεδομένων αλληλογραφίας:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
03 995-Βαρσοβία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
moimili.info@gmail.com
τηλέφωνο επικοινωνίας: + 881 543 398

2. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Οι παρακάτω όροι έχουν τις έννοιες που δίνονται παρακάτω στους κανονισμούς:

Ως "αγοραστής" νοείται ο πελάτης του καταστήματος, δηλ. Ένα φυσικό πρόσωπο με πλήρη νομική ικανότητα, ένα νομικό πρόσωπο ή μια οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο ο νόμος παρέχει νομική ικανότητα, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης αγαθών με τον πωλητή για σκοπό που δεν συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή επαγγελματική, δηλαδή να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.

"Κανονισμοί "- σημαίνει αυτούς τους κανονισμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος" Moi Mili "που ανήκουν στον Πωλητή.
"Πωλητής" - έχει την έννοια που ορίζεται στο σημείο 1.1.
"Κατάστημα" - σημαίνει το ηλεκτρονικό κατάστημα "Moi Mili" που ανήκει στον πωλητή και λειτουργεί στο
www.moimili.net πώληση αγαθών στους αγοραστές.
"Αποδεικτικό αγοράς" - τιμολόγιο, νομοσχέδιο ή απόδειξη που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών της 11 March 2004 όπως τροποποιήθηκε και άλλες σχετικές νομικές διατάξεις.

3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.1. Ο πωλητής πωλεί αγαθά μέσω του Διαδικτύου όλο το εικοσιτετράωρο - συμπληρώνοντας το έντυπο στην ιστοσελίδα του καταστήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: www.moimili.net και μέσω τηλεφώνου στο + 48 881 543 398 σε ώρες 8-16. Η προϋπόθεση της παραγγελίας μέσω του Διαδικτύου είναι η σωστή συμπλήρωση του εντύπου παραγγελίας με τα στοιχεία διεύθυνσης και πληρωμής σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

3.2. Τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών τους και παρουσιάζονται στο Κατάστημα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων, των φωτογραφιών και των εικόνων των αγαθών, δεν αποτελούν διαφήμιση ή προσφορά κατά την έννοια του νόμου, αλλά αποτελούν μόνο εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την πραγματική κατάσταση.

3.3. Η ποσότητα και ο τύπος των προϊόντων που προσφέρονται στο Κατάστημα είναι μεταβλητά και υπόκεινται σε συνεχή ενημέρωση.

3.4. Ο αριθμός των προϊόντων που καλύπτονται από οποιαδήποτε προσφορά στο Κατάστημα είναι περιορισμένος. Η πώληση τους γίνεται με βάση την παραγγελία που έχει επιβεβαιωθεί από το κατάστημα, ενώ τα αποθέματα διαρκούν.

4. ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

4.1. Η τιμή όλων των ορατών στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.moimili.net τα αγαθά είναι μια ακαθάριστη τιμή (δηλαδή περιλαμβάνει ΦΠΑ) και εκφράζεται σε πολωνικά ζλότι. Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με ξεχωριστό τιμοκατάλογο παράδοσης.

4.2 Οι τιμές εμφανίζονται στον ιστότοπο του καταστήματος www.moimili.net , καθώς και οι περιγραφές των εμπορευμάτων αποτελούν μόνο εμπορικές πληροφορίες και όχι προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα. Η δέσμευση - για τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης - κερδίζει μόνο όταν ο Πωλητής επιβεβαιώσει την αποδοχή της εντολής εκτέλεσης.

4.3 Η τιμή που δίνεται για κάθε προϊόν ισχύει έως ότου παραμείνουν τα αποθέματα. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων, να εισάγει νέα προϊόντα στην προσφορά του καταστήματος, να εκτελεί και να ακυρώνει διαφημιστικές εκστρατείες στις ιστοσελίδες του καταστήματος ή να τις τροποποιεί. Η μεταβολή της τιμής των αγαθών δεν επηρεάζει τις παραγγελίες που έγιναν δεκτές για εφαρμογή και επιβεβαιώθηκε.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Η διαδικασία παραγγελίας αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι" δίπλα στο επιλεγμένο προϊόν. Ο αγοραστής, μετά την τελική επιλογή των αγαθών που προτίθεται να αγοράσει, κάνει κλικ στο κουμπί "παραγγελία". Στη συνέχεια, ο αγοραστής καλείται να παράσχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επιλογή της μεθόδου παράδοσης και τον τύπο πληρωμής. Αφού συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, ο Αγοραστής κάνει κλικ στο κουμπί "συνέχεια". Ο αγοραστής καλείται να παράσχει τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να παραδοθούν τα παραγγελθέντα αγαθά.

5.2. Πριν από την τελική παραγγελία, ο αγοραστής μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τον υπολογισμό των παραγγελθέντων αγαθών, τη μονάδα και τη συνολική τιμή τους, την αξία των εκπτώσεων και των εξόδων παράδοσης. Μετά την ολοκλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την αποστολή των παραγγελθέντων αγαθών, ο αγοραστής κάνει κλικ στο κουμπί "παραγγελία".

5.3. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Παραγγελία", ο Αγοραστής υποβάλλει στον Πωλητή προσφορά για την αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στη διαταγή, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτό και προκύπτουν από τους Κανονισμούς ("διαταγή", "παραγγελία"). Η παραγγελία θεωρείται ως έγκυρη και δεσμευτική προσφορά για την αγορά αγαθών από τον αγοραστή μόνο αν το έντυπο παραγγελίας έχει ολοκληρωθεί σωστά από τον αγοραστή και αποστέλλεται στον πωλητή χρησιμοποιώντας το σύστημα και τους μηχανισμούς που περιέχονται στις σελίδες του καταστήματος, κάνοντας κλικ στο κουμπί "παραγγελία", εκτός εάν ο νόμος προβλέπει αλλιώς. Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας δεν ισοδυναμεί με αποδοχή από τον Πωλητή.

5.4. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Παραγγελία", ο Πωλητής θα δημιουργήσει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της παραγγελίας, τα οποία θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή που παρέχεται στη φόρμα παραγγελίας ("σύνοψη παραγγελιών", "περίληψη παραγγελιών"). Η αποστολή από τον πωλητή πληροφοριών σχετικά με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας δεν συνιστά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά να ενημερώσει τον αγοραστή ότι η παραγγελία έχει φτάσει στο κατάστημα.

5.5. Το συνοπτικό μήνυμα παραγγελίας περιέχει επίσης αίτημα πληρωμής του ποσού (τιμή των αγαθών και έξοδα αποστολής) που προκύπτει από την παραγγελία. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει χρηματική ποινή για την παραγγελία, με τους όρους και εντός των χρονικών ορίων που απορρέουν από τους παρόντες Κανονισμούς.

5.6. Μετά την πληρωμή από τον αγοραστή, ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την αποδοχή της εντολής εκτέλεσης. Η συμφωνία πώλησης συνάπτεται όταν ο αγοραστής λάβει ένα μήνυμα από τον πωλητή, το οποίο επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας που τέθηκε για εκτέλεση. Η προϋπόθεση αποδοχής μιας παραγγελίας είναι η διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αποθήκη του Store.

5.7. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την παραγγελία σε περιπτώσεις εύλογων αμφιβολιών (π.χ., παροχή ανύπαρκτης διεύθυνσης παράδοσης) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αγοραστή με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. Σε περίπτωση των παραπάνω καταστάσεων, ο Πωλητής μπορεί να αποσύρει από τη σύμβαση, για την οποία ο αγοραστής θα ειδοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5.8. Για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, είναι απαραίτητο να παρέχει ο πελάτης τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο (όνομα εταιρείας, αριθμός φορολογικού μητρώου), διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου που επιτρέπει την επαλήθευση της παραγγελίας.

5.9. Πριν από την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από τον Πωλητή, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει διόρθωση παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: moimili.info@gmail.com, και για την εγκυρότητά του, η διόρθωση αυτή πρέπει να εγκριθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Πωλητή. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την απόσυρση.

5.10. Το αγορασθέν αντικείμενο της σύμβασης αποστέλλεται, μαζί με το έγγραφο πώλησης που έχει επιλέξει ο αγοραστής, τον τύπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο αγοραστής στον τόπο παράδοσης που υποδεικνύει ο αγοραστής στη διαταγή.
5.11 Μετά την αποστολή της παραγγελίας στον αγοραστή, το κατάστημα θα δημιουργήσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ει δυνατόν) με πληροφορίες σχετικά με την αποστολή.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

6.1. Ο πωλητής πραγματοποιεί παραγγελίες σε όλο τον κόσμο με ναυτιλία με courier ή Πολωνικά ταχυδρομείο.

6.2. Η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται κατά την επιλογή του αγοραστή με τη σειρά που τίθεται μέσω.

α) Πολωνικό Ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών,
β) Με προσωπική παραλαβή κατόπιν συνεννόησης μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.3. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον αγοραστή ο οποίος ενημερώνεται για το συνολικό κόστος παράδοσης πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η παραγγελία παραγγελίας που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία και το κόστος παράδοσης θα αποσταλεί επίσης στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, στη διεύθυνση που παρέχεται στη φόρμα παραγγελίας.

6.4. Ο αγοραστής θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση του αγροτεμαχίου κατά τη συλλογή παρουσία υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφορών ή της Poczta Polska. Σε περίπτωση βλάβης του αγροτεμαχίου, ο Αγοραστής υποχρεούται να αναφέρει το γεγονός αυτό στον κούριερ και να καταρτίσει έκθεση καταγγελίας και να ενημερώσει το Κατάστημα για το γεγονός αυτό.

6.5. Το κόστος της παράδοσης στο εξωτερικό καθορίζεται ξεχωριστά από τον αγοραστή και τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το τιμολόγιο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

6.6. Ο πωλητής δεν παραδίδει μετρητά κατά την παράδοση.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7.1. Ως χρόνος επεξεργασίας παραγγελιών νοείται ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία της παραγγελίας για αποστολή. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι θα φτάσει το μέγιστο των 3-5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του ποσού που οφείλεται για την παραγγελία στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.

7.2. Παραγγελίες που πραγματοποιούνται το Σάββατο ή την Κυριακή ή τις επίσημες αργίες πραγματοποιούνται εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, με εξαίρεση τις επόμενες αργίες.

7.3. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλειa πραγματοποιώντας παραδόσεις από το Κατάστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που αναφέρονται σε κάθε περίπτωση εκ των προτέρων στον ιστότοπο www.moimili.net. Οι παραγγελίες δεν θα υποβληθούν εντός αυτής της προθεσμίας και η προθεσμία εκτέλεσης εντολών που ορίζεται στο σημείο 7.1 θα επεκταθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκτελείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

8.1. Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από τον αγοραστή ξεχωριστά για κάθε παραγγελία.

8.2. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μια επιλογή πληρωμής κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

α) μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών PayPal ή tPay

β) Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

8.3. Δεν είναι δυνατό ο Αγοραστής να πραγματοποιήσει πληρωμή αποστέλλοντας μετρητά ή επιταγή.

8.4. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε πολωνικό τραπεζικό λογαριασμό (προπληρωμές), ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την τοποθέτηση της παραγγελίας στο Κατάστημα θα πρέπει να μεταφερθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής στον αγοραστή ενός μηνύματος που συνοψίζει την παραγγελία που αναφέρεται στο παραπάνω σημείο 5.4 στο λογαριασμό Τα τραπεζικά στοιχεία του καταστήματος μαζί με τον τίτλο μεταφοράς, ο οποίος είναι και ο αριθμός παραγγελίας. Η πληρωμή θεωρείται ότι έγινε κατά τη στιγμή της πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Store. Εντός της προαναφερθείσας περιόδου, τα παραγγελθέντα προϊόντα καλύπτονται από την κράτηση.

8.5. Εάν η μεταφορά δεν γίνει εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η παραγγελία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει τοποθετηθεί και η προσφορά αγοράς του αγοραστή θα λήξει, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας και τη λήξη της κράτησης.

8.6. Ο πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή της πληρωμής για την παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι πιθανό να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής, αλλά για την εγκυρότητά του είναι απαραίτητο ο Πωλητής να αποδεχθεί μια τέτοια νέα προθεσμία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.8. Εάν ο Αγοραστής επιθυμεί να λάβει τιμολόγιο, με την παραγγελία του στο Κατάστημα, συμφωνεί να εκδώσει και να στείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέσχε, τιμολόγια, αντίγραφα αυτών των τιμολογίων και τις διορθώσεις τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών της 20 Δεκεμβρίου 2012 την αποστολή τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, τους κανόνες αποθήκευσης και τη διαδικασία διάθεσής τους στη φορολογική αρχή ή τη φορολογική αρχή (Εφημερίδα 2010, σημείο 1528).

9. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

9.1. Οι Κανονισμοί αυτοί μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Store στο www.moimili.net / page / regulations.

9.2. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία που είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μπορείτε να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε τους Κανονισμούς υπό μορφή εγγράφου.

9.3. Τα δεδομένα της παραγγελίας μπορούν να αρχειοθετηθούν επιπρόσθετα: με τη λήψη των Κανονισμών και την αποθήκευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στην τελευταία σελίδα της παραγγελίας που καταχωρήσατε στο Κατάστημα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης ή αποθηκεύοντας τα δεδομένα που περιέχονται στις πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας που αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον αγοραστή.

10. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

10.1. Σύμφωνα με τον νόμο του 30 του Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί νομική συναλλαγή με επιχειρηματία που δεν συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα), οι οποίοι συνήψαν εξ αποστάσεως σύμβαση ή εκτός των επαγγελματικών χώρων έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση εντός 24 ημερών χωρίς να αιτιολογεί και χωρίς να επιβαρύνεται με έξοδα, εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο. 2014, art. Τμήμα 14 33 και τέχνη. 34 του νόμου της 2 Μαΐου 35 για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

10.2. Η προθεσμία απόσυρσης από τη σύμβαση λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

10.3. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο αγοραστής που είναι καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή, αναφέροντας το όνομά του, την πλήρη ταχυδρομική του διεύθυνση και, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση με σαφή δήλωση γραπτώς. Ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο είναι το παράρτημα 2 στην πράξη 30 May 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα έντυπο υπαναχώρησης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του πωλητή www.moimili.net. Εάν ο αγοραστής κάνει χρήση αυτής της επιλογής, ο πωλητής θα αποστείλει αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρέσχε ο αγοραστής. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία απόσυρσης από τη σύμβαση, αρκεί η αποστολή πληροφοριών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πριν από την προθεσμία αποχώρησης από τη σύμβαση.

10.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η σύμβαση θεωρείται άκυρη και ο πωλητής επιστρέφει στον αγοραστή που είναι καταναλωτής όλες τις πληρωμές που έλαβε από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τη μέθοδο παράδοσης που επέλεξε ο αγοραστής εκτός από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής) , αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής έλαβε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του αγοραστή να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον Αγοραστή στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο αγοραστής έχει συμφωνήσει σε διαφορετική λύση. Ο αγοραστής δεν φέρει τέλη που σχετίζονται με την επιστροφή της πληρωμής. Ο πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή μέχρι την παραλαβή του στοιχείου ή έως ότου ο αγοραστής αποδείξει την αποστολή του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

10.5. Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο αγοραστής που είναι καταναλωτής υποχρεούται να στείλει ή να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα στη διεύθυνση του πωλητή Moi Mili Klaudia Wcisło, Piłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów αμέσως και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ο πωλητής πληροφορίες σχετικά με την άσκηση από τον αγοραστή του δικαιώματος απόσυρσης από τη σύμβαση. Η προθεσμία πληρούται αν ο αγοραστής στείλει το στοιχείο πίσω πριν από τη λήξη των 14 ημερών. Ο αγοραστής φέρει το άμεσο κόστος επιστροφής του στοιχείου. Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του αντικειμένου που προκύπτει από τη χρήση του με διαφορετικό τρόπο από αυτό που ήταν απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στοιχείου.

10.6. Ο αγοραστής που είναι καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με το κόστος παροχής ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε υλικό υλικό εάν δεν συμφωνούσε με την εκτέλεση της υπηρεσίας πριν από την προθεσμία αποχώρησης ή δεν ενημερώθηκε για την απώλεια του δικαιώματός του να αποχωρήσει από τη σύμβαση κατά τη στιγμή της χορήγησης αυτής της συγκατάθεσης ή Ο πωλητής δεν έχει παράσχει επιβεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο. Τμήμα 15 1 και τέχνη. Τμήμα 21 1 του νόμου της 30 Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Εφημερίδα των νόμων της 24 Ιουνίου 2014)

10.7. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις συμβάσεις:
α) για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο επιχειρηματίας έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον επιχειρηματία θα χάσει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση,
β) στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει κανένα έλεγχο και που μπορεί να συμβεί πριν από την προθεσμία αποχώρησης από τη σύμβαση ·
γ) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο είδος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών ·
δ) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αντικείμενο που υποβαθμίζεται ταχέως ή έχει μικρή διάρκεια ζωής.
ε) στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αντικείμενο που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίξει μετά την παράδοση ·
στ) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι πράγματα που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με άλλα πράγματα.
ζ) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι τα οινοπνευματώδη ποτά των οποίων η τιμή έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη λήξη των 30 ημερών και της οποίας η αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν ελέγχει.
η) στην οποία ο καταναλωτής ρητά απαίτησε να έλθει ο επιχειρηματίας σε αυτόν για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση · εάν ο επιχειρηματίας παρέχει άλλες υπηρεσίες εκτός εκείνων που ζητεί ο καταναλωτής ή παρέχει άλλα αντικείμενα εκτός από ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επισκευής ή της συντήρησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για πρόσθετες υπηρεσίες ή αντικείμενα.
i) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχογραφημένα ή οπτικά ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία ανοίξει μετά την παράδοση ·
ι) για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής.
ια) που έχει συναφθεί μέσω δημόσιου πλειστηριασμού ·
ιβ) για την παροχή υπηρεσιών στέγασης για οικιακούς σκοπούς, τη μεταφορά αγαθών, την ενοικίαση αυτοκινήτου, τη γαστρονομία, τις υπηρεσίες αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητισμού ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εάν η σύμβαση δηλώνει την ημέρα ή την περίοδο παροχής υπηρεσιών.
μ) για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε υλικό υλικό, εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας άρχισε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από την προθεσμία αποχώρησης από τη σύμβαση και αφού ενημερώθηκε από τον επιχειρηματία για την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

11.1. Ο Πωλητής υποχρεούται να παρέχει στον αγοραστή ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα.

11.2. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή υπό τους όρους του άρθρου. 556 του Αστικού Κώδικα και των επόμενων για ελαττώματα (εγγύηση).

11.3. Σε περίπτωση σύμβασης με καταναλωτή, αν διαπιστωθεί φυσικό ελάττωμα εντός ενός έτους από την παράδοση του αντικειμένου, θεωρείται ότι υπήρχε κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβιβάστηκε στον καταναλωτή.
11.4. Ο καταναλωτής, αν το αντικείμενο που πωλείται παρουσιάζει ελάττωμα, μπορεί:
α) να προβεί σε δήλωση με αίτημα τη μείωση των τιμών ·
β) υποβάλλει δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ·
εκτός εάν ο Πωλητής, αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία προς τον Καταναλωτή, αντικαταστήσει το ελαττωματικό αντικείμενο με μη ελαττωματικό ή απομακρύνει το ελάττωμα. Ωστόσο, εάν το στοιχείο έχει ήδη αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από τον πωλητή ή ο πωλητής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση να ανταλλάξει το στοιχείο για μη ελαττωματικό ή να απομακρύνει το ελάττωμα, δεν δικαιούται να ανταλλάξει το αντικείμενο ή να απομακρύνει το ελάττωμα.

11.5. Ο καταναλωτής μπορεί τόπο που προτείνεται από τον πωλητή να αφαιρέσετε ατέλειες απαιτούν την ανταλλαγή των πραγμάτων χωρίς ελαττώματα, ή αντί για την ανταλλαγή πραγμάτων απαιτούν την απομάκρυνση των ελαττωμάτων, εκτός εάν φέρει τα πράγματα σε συμμόρφωση με τη συμφωνία με τρόπο που επιλέγει ο καταναλωτής είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνεται από τον πωλητή , ενώ η εκτίμηση των υπερβολικών δαπανών λαμβάνει υπόψη την αξία του αντικειμένου χωρίς ελαττώματα, τον τύπο και τη σημασία του διαπιστωθέντος ελαττώματος και λαμβάνει επίσης υπόψη τα μειονεκτήματα στα οποία θα εκτίθεται ο καταναλωτής
τρόπος ικανοποίησης.

11.6. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποσύρει από τη σύμβαση εάν το ελάττωμα είναι άσχετο.

11.7. Ο καταναλωτής, αν το αντικείμενο που πωλείται παρουσιάζει ελάττωμα, μπορεί επίσης:
α) να απαιτήσει την αντικατάσταση του αντικειμένου με ένα χωρίς ελαττώματα,
β) απαιτούν την αφαίρεση του ελαττώματος.

11.8. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος για ένα μη ελαττωματικό προϊόν ή να το αφαιρέσει
ελάττωμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον καταναλωτή.

11.9. Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του Καταναλωτή αν η ελαττωματική τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τη σύμβαση με τον τρόπο που επέλεξε ο αγοραστής είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σχέση με τον δεύτερο δυνατό τρόπο συμμόρφωσης με τη σύμβαση.

11.10. Στην περίπτωση αυτή, αν είναι ελαττωματικό έχει εγκατασταθεί το στοιχείο, ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει από τον πωλητή την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση μετά την ελεύθερη ανταλλαγή ελαττώματα ή απομάκρυνση των ελαττωμάτων, όμως, απαιτείται να καταβάλει ένα μέρος των σχετικών δαπανών που υπερβαίνουν την τιμή του πωληθέντος, ή μπορεί να απαιτήσει από τον πωλητή να καταβάλει ένα μέρος των εξόδων αποσυναρμολόγηση και επανεγκατάσταση, μέχρι την τιμή του πωληθέντος αντικειμένου. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης από τον Πωλητή, ο Καταναλωτής δικαιούται να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες με έξοδα και κίνδυνο του Πωλητή.

11.11. Ο καταναλωτής που ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση υποχρεούται εις βάρος του Πωλητή να παραδώσει το ελαττωματικό αντικείμενο στη διεύθυνση της καταγγελίας και εάν, λόγω του είδους του είδους ή του τρόπου εγκατάστασής του, η παράδοση του αντικειμένου από τον Καταναλωτή θα ήταν υπερβολικά δύσκολη, ο Καταναλωτής υποχρεούται να θέσει το αντικείμενο διαθέσιμο στον Πωλητή ποιο πράγμα είναι. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης από τον Πωλητή, ο Καταναλωτής δικαιούται να επιστρέψει το προϊόν με έξοδα και κίνδυνο του Πωλητή.

11.12. Τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής επιβαρύνουν τον Πωλητή, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 11 σημείο 10 παραπάνω.

11.13. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να δεχτεί ένα ελαττωματικό είδος από τον Καταναλωτή σε περίπτωση ανταλλαγής του αντικειμένου για μη ελαττωματικό ή αποχώρησης από τη σύμβαση.

11.14. Ο πωλητής εντός δεκατεσσάρων ημερών θα απαντήσει:
α) δήλωση με την οποία ζητείται μείωση της τιμής ·
β) δήλωση απόσυρσης από τη σύμβαση,
γ) να ζητήσετε αντικατάσταση του αντικειμένου με ένα χωρίς ελαττώματα.
δ) ζητήστε να αφαιρέσετε το ελάττωμα.
Διαφορετικά, θεωρείται ότι θεώρησε αιτιολογημένη τη δήλωση ή το αίτημα του Καταναλωτή.

11.15. Ο Πωλητής ευθύνεται βάσει της εγγύησης αν διαπιστωθεί φυσικό ελάττωμα εντός δύο ετών από την παράδοση του αντικειμένου στον Καταναλωτή και εάν το αντικείμενο που πωλείται χρησιμοποιείται εντός ενός έτους από την παράδοση του αντικειμένου στον Καταναλωτή.

11.16. Αξίωση αφαίρεση των καταναλωτών των ελαττωμάτων ή η αντικατάσταση των προϊόντων που πωλούνται με τον ελαττώματα λήγει ένα έτος από την ημερομηνία της εύρεσης ελαττωμάτων, αλλά όχι πριν παρέλθουν δύο χρόνια από την κυκλοφορία του πράγματα καταναλωτή, και αν πωληθεί το πράγμα που χρησιμοποιείται εντός ενός έτους από τη στιγμή παραδίδοντας το στοιχείο στον Καταναλωτή.

11.17. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του στοιχείου που καθορίζεται από τον Πωλητή ή τον κατασκευαστή λήγει μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου στον Καταναλωτή, ο Πωλητής ευθύνεται για την εγγύηση υλικών ελαττωμάτων αυτού του είδους που βρέθηκαν πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου.

11.18. Στις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 11 σημείο 15-17 Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή μείωση των τιμών λόγω φυσικού ελαττώματος του πωληθέντος αντικειμένου και εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει την αντικατάσταση του αντικειμένου για μη ελαττωματικό ή την αφαίρεση του ελαττώματος, θα αρχίσει η προθεσμία υποβολής δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή μείωσης της τιμής κατά την αναποτελεσματική λήξη της προθεσμίας για την ανταλλαγή πράξεων ή την άρση του ελαττώματος.

11.19. Σε περίπτωση διερεύνησης ενός δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου ενός από τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση, η προθεσμία για την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που δικαιούται ο καταναλωτής βάσει αυτού του τίτλου αναστέλλεται μέχρι την οριστική περάτωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται επίσης στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, στις οποίες η προθεσμία για την άσκηση άλλων δικαιωμάτων βάσει της εγγύησης που έχουν δικαίωμα στον καταναλωτή αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία που το δικαστήριο αρνείται να εγκρίνει τη διακανονιστική διαδικασία που συνήφθη ενώπιον του διαμεσολαβητή ή την αναποτελεσματική λήξη της διαμεσολάβησης.

11.20. Για την άσκηση των εξουσιών από την εγγύηση για τα νομικά ελαττώματα του πωληθέντος χρησιμοποιείται σημείο ust.11 15-16, με τη διαφορά ότι η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής γνώριζε την ύπαρξη των ελαττωμάτων, και αν ο καταναλωτής γνώριζε την ύπαρξη του ελαττώματος μόνο ως αποτέλεσμα πράξης τρίτου μέρους - από την ημέρα κατά την οποία η απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαφορά με τον τρίτο μέρος κατέστη οριστική.

11.21. Εάν, λόγω ελαττωμάτων στα πράγματα του καταναλωτή κατέθεσε δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή τη μείωση των τιμών, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη η ανατεθεί η σύμβαση, δεν γνωρίζει για την ύπαρξη των ελαττωμάτων, έστω και αν η ζημία ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων για τις οποίες ο πωλητής δεν είναι αρμόδιος, ειδικότερα, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των συμβάσεων, το κόστος της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ασφάλισης των προϊόντων, η επιστροφή των εξόδων στον βαθμό στον οποίο δεν αντιμετώπιζε τα οφέλη τους, και δεν έχει λάβει αποζημίωση από το ένα τρίτο της διαδικασίας κόμμα και την επιστροφή. Αυτό δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών βάσει γενικών αρχών.

11.22. Η λήξη οποιασδήποτε προθεσμίας για την αναγνώριση ενός ελαττώματος δεν αποκλείει την άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης, εάν ο Πωλητής απέκρυψε με δόλιο τρόπο το ελάττωμα.

11.23. Ο Πωλητής, εάν υποχρεούται να παράσχει ή να παράσχει οικονομικό όφελος στον Καταναλωτή, το εκτελεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1. Ο διαχειριστής των βάσεων δεδομένων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους καταναλωτές του καταστήματος είναι ο πωλητής.

12.2. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 29 August 1997 και τον Νόμο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 18 July 2002. Ο Αγοραστής παρέχοντας τα προσωπικά του δεδομένα στον Πωλητή κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας συμφωνεί με την επεξεργασία τους από τον Πωλητή για να ολοκληρώσει την παραγγελία. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να προβάλει, να τροποποιήσει, να ενημερώσει και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

12.3 Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται από τον Πωλητή σε άλλες οντότητες για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο σημείο 13.2.

Τα προσωπικά δεδομένα 12.4 επεξεργάζονται και προστατεύονται σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά τρόπο που εμποδίζει την πρόσβαση τρίτων.

13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1. Οι κανονισμοί και η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή υπόκεινται στην πολωνική νομοθεσία.

13.2. Κάθε αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους κανονισμούς και οι διατάξεις του δεσμεύουν τον αγοραστή τη στιγμή της παραγγελίας του στο κατάστημα.

13.3. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Κανονισμών ή μέρους της διάταξης είναι ή καθίσταται αναποτελεσματική, δεν καθιστά τις υπόλοιπες διατάξεις αναποτελεσματικές και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της σύμβασης πώλησης που έχει συναφθεί. Μια αναποτελεσματική διάταξη θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια κατάλληλη νομικά αποδεκτή διάταξη που να ανταποκρίνεται καλύτερα στον σκοπό της μη έγκυρης διάταξης.

13.4. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του πωλητή ενώπιον κοινού δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο κατοικίας / καταστατικού του αγοραστή ή του πωλητή. Ο Πωλητής μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Αγοραστή μόνο ενώπιον κοινού δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία για τον τόπο κατοικίας / καταστατικού του Αγοραστή.

13.5 Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε αλλαγές σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή, ενώ οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση (δικαιώματα) του Αγοραστή του οποίου η παραγγελία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος των προηγούμενων Κανονισμών.

Οι κανονισμοί 13.6 ισχύουν από το 25 Δεκεμβρίου 2014.