Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Αυτή η πολιτική απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ενημερωτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για χρήστες υπηρεσιών ή πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.2. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ο Klaudia Wcisło, ο οποίος ασκεί μια επωνυμία με την επωνυμία Klaudia Wcisło Moi Mili, καταχωρημένη στο κεντρικό μητρώο και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα της Δημοκρατίας της Πολωνίας που τηρούνται από τον αρμόδιο για την οικονομία υπουργό, με διεύθυνση της επιχείρησης και διεύθυνση για παράδοση: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Βαρσοβία, NIP 9930439924, REGON 146627846, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: moimili.info@gmail.com- εφεξής "διαχειριστής" και ταυτόχρονα ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος και ο πωλητής.

1.3. Τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη της υπηρεσίας και του πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο 29 August 1997 (Εφημερίδα 1997 αριθ. 133, σημείο 883, όπως τροποποιήθηκε) (στο εξής: νόμος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον νόμο παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων του 18 Ιουλίου 2002 (Εφημερίδα των Νομοθεσιών 2002 αριθ. 144, στοιχείο 1204, όπως τροποποιήθηκε).

1.4. Ο Διαχειριστής λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και, ειδικότερα, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. που συλλέγονται για συγκεκριμένους, νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστες με τους σκοπούς αυτούς. είναι ακριβείς και επαρκείς σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται, μόνο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

1.5. Όλες οι λέξεις, οι εκφράσεις και τα ακρωνύμια που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Πωλητής, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Ηλεκτρονική Υπηρεσία) θα πρέπει να κατανοούνται σύμφωνα με τον ορισμό τους που περιέχεται στους Κανονισμούς του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Κάθε φορά που προκύπτει ο σκοπός, η εμβέλεια και οι παραλήπτες των δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής από τις ενέργειες του Χρήστη Υπηρεσίας ή του Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης επιλέξει προσωπική συλλογή αντί για courier κατά την τοποθέτηση της Παραγγελίας, τότε τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη σύναψη και την εφαρμογή της Συμφωνίας Πωλήσεων, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στον μεταφορέα που εκτελεί την αποστολή κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.

2.2. Πιθανοί σκοποί συλλογής προσωπικών δεδομένων των παραληπτών υπηρεσιών ή των πελατών από τον διαχειριστή:
α) Συμπέρασμα και εφαρμογή της Συμφωνίας Πωλήσεων ή σύμβασης παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (π.χ. Λογαριασμός).
β) Άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Διαχειριστή.
γ) Πιθανοί παραλήπτες προσωπικών δεδομένων των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος:
- Σε περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τον τρόπο παράδοσης μέσω ταχυδρομείου ή μέσω courier, ο Διαχειριστής παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στον επιλεγμένο μεταφορέα ή μεσάζοντα που εκτελεί την αποστολή κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.
- Σε περίπτωση Πελάτη ο οποίος χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής ή μια κάρτα πληρωμής, ο Διαχειριστής παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που συλλέγονται στην επιλεγμένη οντότητα που εξυπηρετεί τις παραπάνω πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

2.3. Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών υπηρεσιών ή των πελατών χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα: όνομα και επώνυμο. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. διεύθυνση παραλαβής (οδός, αριθμός οικίας, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / καταχωρημένη διεύθυνση (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης). Στην περίπτωση των παραληπτών υπηρεσιών ή των πελατών που δεν είναι καταναλωτές, ο διαχειριστής μπορεί επιπλέον να επεξεργαστεί το όνομα της εταιρείας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP) του παραλήπτη της υπηρεσίας ή του πελάτη.

2.4. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο μπορεί να είναι απαραίτητη για τη σύναψη και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης ή σύμβασης για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Κάθε φορά, το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης αναφέρεται προηγουμένως στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και στους κανονισμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1. Τα cookies είναι μικρές πληροφορίες κειμένου με τη μορφή αρχείων κειμένου που αποστέλλονται από το διακομιστή και αποθηκεύονται στο πλάι του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή στην κάρτα μνήμης του smartphone - ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies καθώς και το ιστορικό της δημιουργίας τους μπορούν να βρεθούν, μεταξύ άλλων εδώ: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) προσδιορίστε τους χρήστες υπηρεσιών ως συνδεδεμένους στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δείξτε ότι έχουν συνδεθεί,
β) θυμηθείτε τα προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι για να τοποθετήσετε μια παραγγελία.
γ) να θυμάται τα δεδομένα από τις ολοκληρωμένες Έντυπα Παραγγελίας, τις έρευνες ή τα δεδομένα σύνδεσης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
δ) προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος στις ατομικές προτιμήσεις του παραλήπτη της υπηρεσίας (π.χ. όσον αφορά τα χρώματα, το μέγεθος της γραμματοσειράς, τη διάταξη σελίδας) και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος ·
ε) Διατήρηση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων που δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
στ) από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης που διατίθενται στην αγορά δέχονται εξοικονόμηση cookies από προεπιλογή. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση των cookies χρησιμοποιώντας τις δικές του ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ιστού. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε μερικώς (π.χ. προσωρινά) ή να απενεργοποιήσετε εντελώς την επιλογή αποθήκευσης cookies - στην τελευταία όμως περίπτωση, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, μπορεί να είναι αδύνατο να περάσετε από τη διαταγή παραγγελίας μέσω της φόρμας παραγγελίας για να μην θυμάστε τα Προϊόντα στο καλάθι κατά τα επόμενα βήματα της τοποθέτησης της παραγγελίας).

3.3. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο πεδίο των cookies είναι σημαντικές από την άποψη της συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα - σύμφωνα με το νόμο, η συναίνεση αυτή μπορεί επίσης να εκφραστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ελλείψει τέτοιας συγκατάθεσης, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet στο πεδίο των cookies θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

3.4 Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων για cookies και την ανεξάρτητη διαγραφή τους στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού είναι διαθέσιμες στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Ο Διαχειριστής 3.5 επεξεργάζεται επίσης ανώνυμα λειτουργικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (διεύθυνση IP, τομέα) για τη δημιουργία στατιστικών χρήσιμων για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αυτά τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, δηλαδή δεν περιέχουν λειτουργίες που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

4. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον παραλήπτη της υπηρεσίας ή τον πελάτη είναι εθελοντική, αλλά η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και των κανονισμών του ηλεκτρονικού καταστήματος που απαιτούνται για τη σύναψη και εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεπάγεται την αδυναμία σύναψης της σύμβασης.

4. 2. Η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παραλήπτη της υπηρεσίας ή του πελάτη είναι η ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεώς του πριν από τη σύναψή της. Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του Διαχειριστή, η βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκ των προτέρων (1) συναίνεση του Παραλήπτη της Υπηρεσίας ή του Πελάτη ή (2) εκπλήρωση νομικά δικαιολογημένων σκοπών από τον Διαχειριστή (σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 4 του Νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η άμεση εμπορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών του διαχειριστή θεωρείται νόμιμος σκοπός).

5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

5.1. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας ή ο Πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και τη διόρθωσή του.

5.2. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, τα οποία περιέχονται στο σύνολο δεδομένων του Διαχειριστή, και ιδίως το δικαίωμα: να ζητήσει τη συμπλήρωση, την ενημέρωση, την επανόρθωση προσωπικών δεδομένων, την προσωρινή ή μόνιμη αναστολή της επεξεργασίας τους ή την κατάργησή τους, αν είναι ελλιπή, ψευδείς ή έχουν συλλεχθεί κατά παράβαση του νόμου ή δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

5.3. Εάν ο Πελάτης ή ο Πελάτης δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Διαχειριστή, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5.4. Εάν ο Διαχειριστής σκοπεύει να επεξεργαστεί ή να επεξεργαστεί τα δεδομένα του Παραλήπτη Υπηρεσίας ή του Πελάτη για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών του Διαχειριστή, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται επίσης (1) να υποβάλει γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση διακοπής της επεξεργασίας των δεδομένων του λόγω της ειδικής κατάστασής του ή (2) αντικείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων της.

5.5. Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή στέλνοντας ένα κατάλληλο μήνυμα γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στην αρχή αυτής της πολιτικής απορρήτου.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο διαχειριστής προτρέπει να μεταβείτε σε άλλες ιστοσελίδες, διαβάστε την πολιτική απορρήτου που υπάρχει εκεί. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.2. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που είναι κατάλληλα για τις απειλές και τις κατηγορίες προστατευόμενων δεδομένων και προστατεύει ιδιαίτερα τα δεδομένα από την αποκάλυψη σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, την απομάκρυνση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τη διεκπεραίωση κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και την αλλαγή, απώλεια, ζημιά ή καταστροφή.

6.3. Ο διαχειριστής παρέχει τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει την απόκτηση και τροποποίηση προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα:
α) Η διασφάλιση του συνόλου δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
β) Πρόσβαση στο Λογαριασμό μόνο μετά την παροχή της ατομικής σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης.