Πολιτική cookie

Πολιτική cookie

1. Το κατάστημα δεν συλλέγει αυτόματα καμία πληροφορία, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies.

2. Τα cookies (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Store User και προορίζονται για χρήση των ιστοτόπων του Store. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, ο χρόνος αποθήκευσης στην τελική συσκευή και ένας μοναδικός αριθμός.

3. Η οντότητα που τοποθετεί τα cookies στην τελική συσκευή του Store User και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής του Store.

4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για: o την προσαρμογή του περιεχομένου των ιστοτόπων του Store στις προτιμήσεις του χρήστη και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δικτυακών τόπων. Συγκεκριμένα, τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη Store και την σωστή εμφάνιση του ιστότοπου, προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες. o τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες των καταστημάτων χρησιμοποιούν ιστοσελίδες, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους

5. Το Κατάστημα χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookies: cookies "session" και "επίμονα" cookies. Τα cookie περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη, μέχρι να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουν το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του cookie ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη.

6. Το Κατάστημα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies: "απαραίτητα" cookies, επιτρέποντας τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Store, π.χ. cookies πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας μέσα στο Κατάστημα. cookies που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας, για παράδειγμα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στον τομέα της πιστοποίησης ταυτότητας μέσα στο Κατάστημα. "Επιδόσεις", επιτρέποντας τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοτόπων του Store. "Λειτουργικά" cookies, επιτρέποντας την "απομνημόνευση" των ρυθμίσεων που επιλέγει ο Χρήστης και την προσωποποίηση της διασύνδεσης του Χρήστη, π.χ. όσον αφορά τη γλώσσα ή την περιοχή προέλευσης του Χρήστη, το μέγεθος της γραμματοσειράς, την εμφάνιση του ιστότοπου κ.λπ. "Διαφήμιση" cookies, επιτρέποντας στους χρήστες να παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο πιο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά τους.

7. Σε πολλές περιπτώσεις, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στους ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) από προεπιλογή επιτρέπει να αποθηκεύονται τα cookies στην τελική συσκευή του χρήστη. Κατάστημα Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να εμποδίζουν τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web ή να ενημερώνουν σχετικά με αυτές κάθε φορά που τοποθετούνται στη συσκευή του Store User. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης στο Web).

8. Ο χειριστής του Store ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Store.

9. Τα cookies που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του Store User μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιζόμενους και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον χειριστή του Store.

10. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στο www.wszystkoociasteczkach.pl ή στην ενότητα "Βοήθεια" του μενού περιηγητή ιστού.